Strefa partnera
O FIRMIE

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.leier.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest firma LEIER POLSKA S.A. z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 155A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pozycji rejestru 0000009108, NIP: 873-000-74-09, REGON 1000055484.

 

1. Cel i zakres zbieranych danych

LEIER POLSKA S.A. zbiera dane osób, korzystających z Serwisu, a w szczególności informacje podane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane przez Użytkownika zapytanie. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez firmę LEIER POLSKA S.A. informacji handlowych lub reklam, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Prawo dostępu

Użytkownik posiada możliwość zdecydowania w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane, w tym dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania informacji handlowych i reklam.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie oświadczenia woli na adres LEIER POLSKA S.A.

 

3. Polityka cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych takich jak: informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach / opcjach swojej przeglądarki. Informacje dotyczące konfiguracji plików cookies w przeglądarkach:

 

LEIER POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności w aktualnej wersji obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku.

Rozporządzenie RODO

Praca w Leier Polska S.A.

European Quality Certyficate® 2018

European Quality Certficate 2018

Fundacja Qualitas przyznała firmie LEIER Polska S.A. certyfikat "European Quality Certyficate® 2018"

Stypendium językowe
im. Michaela Leier

Stypendium językowe im. Michaela Leier

Dnia 06 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów językowych im. Michaela Leiera dla dziesięciu uczniów.

Jubileusz 30-lecia
LEIER w Polsce

Jubileusz 30-lecia LEIER w Polsce

W dniu 21 września 2018r. na zamku w Malborku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia Leier w Polsce.

Film

Transport palet

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.