Strefa partnera
KATALOG PRODUKTÓW

Systemy ścienne ceramiczne - Thermopor® 25 AKU S

PUSTAKI THERMOPOR® 25 AKU S
Thermopor 25 aku s  
Certyfikaty Certyfikaty (kl.20) (kl.15)
Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi
Ulotka reklamowa Ulotka reklamowa
Symbole CAD Symbole CAD
cat_forimg

Pustaki THERMOPOR® 25 AKU S przeznaczone są do wykonywania przegród murowych, zwłaszcza miedzy mieszkaniowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej, na przykład w budownictwie bliźniaczym lub szeregowym.

Parametry izolacyjności akustycznej uzyskano na podstawie pomiarów przegrody wymurowanej z pustaków Thermopor 25 AKU S wypełnionych zaprawą i obustronnie otynkowanej.

Wszystkie dane dotyczące badań, przegrody oraz wyników badań zawarte są w raporcie ITB dostępnym u Kierownika Laboratorium i Projektantów.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary: 250 x 375 x 238 mm
Grubość przegrody: 25 cm
Masa: ~17,9 kg
Zużycie1): 10,7 szt./m2
Wytrzymałość znormalizowana: 15 MPa
Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody λU: 0,31 W/mK 3)
Obliczeniowa wartość oporu cieplnego wyrobu R: 0,81 m2K/W
Wspólczynnik przenikania ciepła przegrody2) U: 0,96 W/m2K
Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przegrody4) RW w kierunku grubości przegrody: 54 dB
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody4) RA1 w kierunku grubości przegrody: 53 dB
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody4) RA2 w kierunku grubości przegrody: 49 dB
1) przyjęto nominalną grubość spoiny 12mm
2) przegroda nieotynkowana, murowana na zaprawie zwykłej
3) obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła przegrody w kierunku grubości przegrody (W/mK)
4) przegroda otynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym
ZOBACZ RÓWNIEŻ

Rozporządzenie RODO

Praca w Leier Polska S.A.

European Quality Certyficate® 2018

European Quality Certficate 2018

Fundacja Qualitas przyznała firmie LEIER Polska S.A. certyfikat "European Quality Certyficate® 2018"

Stypendium językowe
im. Michaela Leier

Stypendium językowe im. Michaela Leier

Dnia 06 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów językowych im. Michaela Leiera dla dziesięciu uczniów.

Jubileusz 30-lecia
LEIER w Polsce

Jubileusz 30-lecia LEIER w Polsce

W dniu 21 września 2018r. na zamku w Malborku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia Leier w Polsce.

Film

Transport palet

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.