Strefa partnera
KATALOG PRODUKTÓW

Systemy stropowe - stropy Ackermana

STROPY ACKERMANA
Stropy Ackermana  
Certyfikaty Certyfikaty
Instrukcja montażu Instrukcja montażu
Ulotka reklamowa Ulotka reklamowa
Symbole CAD Symbole CAD
cat_forimg

Stropy ceramiczne Ackermana są doskonałym rozwiązaniem konstrukcyjnym dla budynków wznoszonych z ceramiki, ale także dla wszystkich innych ścian nośnych. Są poziomymi usztywniającymi przeponami zwiększającymi sztywność przestrzenną budynku, mogącymi przenosić znaczne, również dynamiczne obciążenia.

Porównanie kosztów wykonania stropów jest jeszcze jednym argumentem przemawiającym na korzyść stropu Ackermana.

Schemat

Strop Ackermana dlaczego wybrać to rozwiązanie?

Strop Ackermana jest jednym z najpowszechniej stosowanych stropów na polskim rynku z wypełnieniem sztywnym i trwałym. Stropy typu Ackermana przeznaczone są dla budownictwa wznoszonego metodami tradycyjnymi, w zakresie rozpiętości od 2,7 do 6,5m, dla zewnętrznych obciążeń charakterystycznych od 3,35 do 4,5 kN/m2, określonych szczegółowo dla każdego rodzaju obciążenia. Strop ten odznacza się tym, że ma niedużą masę własną, dobrą ciepłochronność oraz stanowi dobre podłoże pod tynk sufitu; cała dolna powierzchnia ma jednolitą strukturę, co zabezpiecza ją przed powstawaniem klawiszowania i smug.

Strop typu Ackermana jest stropem gęstożebrowym betonowanym w miejscu wbudowania z zastosowaniem pustaków ceramicznych Ackermana o wysokości 18 i 20 cm.

Pustaki mają charakter wypełniający; nadają właściwy kształt żeberkom żelbetowym oraz stanowią dobry podkład dla warstwy sufitowej.

Pustaki mają długość 19,5cm i pożądane jest, aby były układane w przyległych pasmach z przesunięciem o pół pustaka. Wysokość pustaków jest uwarunkowana rozpiętością i obciążeniem stropu. W zależności od wymaganej - według obliczeń statycznych - nośności stropu w danym pomieszczeniu, projektant dobiera odpowiednią wysokość pustaka (18,20 cm), uzyskując tym samym wymaganą wysokość żelbetowego żebra wytwarzanego w czasie układania pustaków.

Żebra o rozstawie równym szerokości pustaków zbroi się na ogół jednym prętem stalowym o średnicy od 10 do 20mm. Pręt z co drugiego żebra odgina się nad pustakami przed ścianą nośną i kotwi się do górnych prętów wieńca ułożonego na murze. Wieńce zbroi się czterema prętami średnicy 10 lub 12 mm oraz strzemionami 4,5mm, rozstawionymi co 33 cm.

Strzemiona przyjmuje się o średnicy nie większej niż 4,5mm w liczbie 3szt. na 1mb żebra; zagęszcza się je tylko przy podporach , gdy to jest konieczne ze względów na ścinanie. Przy niewielkich obciążeniach zmiennych (stropodachy, stropy budynków mieszkalnych itp.) i przy starannym wykonaniu konstrukcji można w przęśle nie umieszczać strzemion, ograniczając je tylko do stref podporowych na długości 1/5 L od podpory. W przypadku obciążeń dynamicznych strzemiona są konieczne również i w przęsłach, ich rozstaw nie powinien przekraczać 33 cm.

Maksymalne rozpiętości stropów Ackermana przy założeniu obciążeń jak dla stropu typowego w budynkach mieszkalnych.

Strop Ackermana z pustakami o wysokości 18 cm (Beton B20) nadbeton 4 cm
Średnice prętów Typ stali
St3S/A-I 18G2/A-II 34GS/A-III
ø10 L = 3,50 m L = 4,00 m L = 4,90 m
ø12 L = 4,30 m L = 4,70 m L = 5,00 m
ø14 L = 4,60 m L = 5,40 m L = 5,60 m
ø16 L = 5,10 m L = 5,90 m L = 6,10 m
ø18 L = 5,60 m L = 6,10 m L = 6,50 m
Strop Ackermana z pustakami o wysokości 20 cm (Beton B20) nadbeton 4 cm
Średnice prętów Typ stali
St3S/A-I 18G2/A-II 34GS/A-III
ø10 L = 3,50 m L = 4,30 m L = 4,50 m
ø12 L = 4,20 m L = 5,00 m L = 5,30 m
ø14 L = 4,80 m L = 5,70 m L = 5,90 m
ø16 L = 5,40 m L = 6,10 m L = 6,20 m
ø18 L = 5,90 m L = 6,20 m L = 6,50 m

Zestawione w tabeli dane powinny pozwolić na ekonomiczne dobranie stropu dla żądanej rozpiętości. UWAGA: zestawione dane nie zwalniają projektanta z dokonania obliczeń zastosowanego stropu.

Photo
ZOBACZ RÓWNIEŻ

Rozporządzenie RODO

Praca w Leier Polska S.A.

European Quality Certyficate® 2018

European Quality Certficate 2018

Fundacja Qualitas przyznała firmie LEIER Polska S.A. certyfikat "European Quality Certyficate® 2018"

Wspieramy Służbę Zdrowia

Wspieramy Służbę Zdrowia

Kolejna karetka ufundowana przez LEIER POLSKA S.A. tym razem będzie służyła mieszkańcom Powiatu Sztumskiego.

Stypendium językowe
im. Michaela Leier

Stypendium językowe im. Michaela Leier

Dnia 06 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów językowych im. Michaela Leiera dla dziesięciu uczniów.

Jubileusz 30-lecia
LEIER w Polsce

Jubileusz 30-lecia LEIER w Polsce

W dniu 21 września 2018r. na zamku w Malborku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia Leier w Polsce.

Film

Transport palet

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.