Strefa partnera
CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Certyfikaty i deklaracje

Witamy w module poświęconym certyfikatom. Wewnątrzzakladowa Kontrola Produkcji jest certfikowana i nadzorowana przez jednostki akredytowane m.in. Technicky a skusobny ustav stavebny w Bratyslawie.

Na część wyrobów, przedsiębiorstwo Leier Polska S.A. posiada również certyfikaty ukraińskie, które są dostępne poniżej.


Zakład Wola Rzędzińska

Zakład Sierakowice

Zakład Markowicze

Zakład Malbork

Systemy ścienne Leca keramzyt

Systemy ścienne betonowe

Systemy kominowe

Systemy stropowe

Nadproża

Systemy drogowe

Elementy małej architektury

Prefabrykaty wielkowymiarowe


* do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy.

Przedsiębiorstwo LEIER Polska S.A. wprowadza do obrotu produkowane przez siebie wyroby zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami. Obowiązujące Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji we wchodzących w skład przedsiębiorstwa zakładach produkcyjnych, są certyfikowane i regularnie kontrolowane przez upoważnione jednostki nadrzędne.

Od dnia 01.07.2013 roku obowiązuje Rozporządzenie KE nr 305/2011 ustalające nowe zharmonizowane warunki wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu. Rozporządzenie to zastępuje dotychczasową Dyrektywę nr 89/106/EWG.

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011, Deklaracja Zgodności została zastąpiona Deklaracją Właściwości Użytkowych, a Certyfikat CPD został zastąpiony Certyfikatem CPR. Deklaracje i Certyfikaty wydane zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG nie są niezgodne z nowymi przepisami. Dokumenty te mogą być stosowane do wyczerpania w obrocie handlowym zapasów wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu według wcześniejszych przepisów. Zgodnie z nowymi przepisami wymagane są dodatkowe dokumenty i informacje: instrukcja obsługi (np. montażu i stosowania) oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania wyrobu.

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej w zakładce Certyfikaty i Deklaracje.

uaktualniono: sierpień 2015

Jakość Roku® Diament

Jakość Roku 2017 Diament

Firma LEIER Polska S.A. otrzymała certyfikat "Jakość Roku®2017" w kategorii Produkt oraz wyróżnienie "Jakość Roku® Diament"

Złoty Orzeł Polskiego Budownictwa 2017

Złoty Orzeł Polskiego Budownictwa

LEIER Polska S.A. zdobyła I nagrodę w kategorii "Producenci Materiałów Budowlanych" oraz statuetkę Złotego Orła.

Jakość Roku®Złoto 2017 w kategorii Produkt

Złoto 2017 w kategorii Produkt

Firma LEIER Polska S.A. zdobyła złoto w kategorii Produkt za płyty stropowe Leier Panel i pustaki ścienne Thermopor P+W

Wspieramy Służbę Zdrowia

Wspieramy Służbę Zdrowia

3 karetki ufundowane przez LEIER POLSKA S.A. trafiły do podmiotów leczniczych w Gdańsku, Elblągu i Malborku.

Film

Transport palet

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.