Strefa partnera

Złoty Orzeł Polskiego Budownictwa 2017

Złoty Orzeł Polskiego Budownictwa

LEIER Polska S.A. zdobyła I nagrodę w kategorii "Producenci Materiałów Budowlanych" oraz statuetkę Złotego Orła.

Jakość Roku®Złoto 2017 w kategorii Produkt

Złoto 2017 w kategorii Produkt

Firma LEIER Polska S.A. zdobyła złoto w kategorii Produkt za płyty stropowe Leier Panel i pustaki ścienne Thermopor P+W

Wspieramy Służbę Zdrowia

Wspieramy Służbę Zdrowia

Kolejne 2 karetki ufundowane przez LEIER POLSKA S.A. trafiły do podmiotów leczniczych w Gdańsku i Elblągu.

Honorowe wyróżnienie dla MICHAEL LEIER

Honorowe wyróżnienie dla MICHAEL LEIER

Podczas uroczystości obchodów 3 Maja, Michael Leier został wyróżniony tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Tarnów".

Film

Transport palet

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Certyfikaty i deklaracje

Witamy w module poświęconym certyfikatom. Wewnątrzzakladowa Kontrola Produkcji jest certfikowana i nadzorowana przez jednostki akredytowane m.in. Technicky a skusobny ustav stavebny w Bratyslawie.

Na część wyrobów, przedsiębiorstwo Leier Polska S.A. posiada również certyfikaty ukraińskie, które są dostępne poniżej.


Zakład Wola Rzędzińska

Zakład Sierakowice

Zakład Markowicze

Zakład Malbork


* do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy.

Przedsiębiorstwo LEIER Polska S.A. wprowadza do obrotu produkowane przez siebie wyroby zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami. Obowiązujące Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji we wchodzących w skład przedsiębiorstwa zakładach produkcyjnych, są certyfikowane i regularnie kontrolowane przez upoważnione jednostki nadrzędne.

Od dnia 01.07.2013 roku obowiązuje Rozporządzenie KE nr 305/2011 ustalające nowe zharmonizowane warunki wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu. Rozporządzenie to zastępuje dotychczasową Dyrektywę nr 89/106/EWG.

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011, Deklaracja Zgodności została zastąpiona Deklaracją Właściwości Użytkowych, a Certyfikat CPD został zastąpiony Certyfikatem CPR. Deklaracje i Certyfikaty wydane zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG nie są niezgodne z nowymi przepisami. Dokumenty te mogą być stosowane do wyczerpania w obrocie handlowym zapasów wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu według wcześniejszych przepisów. Zgodnie z nowymi przepisami wymagane są dodatkowe dokumenty i informacje: instrukcja obsługi (np. montażu i stosowania) oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania wyrobu.

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej w zakładce Certyfikaty i Deklaracje.

uaktualniono: sierpień 2015