Strefa partnera
CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Certyfikaty i deklaracje

Witamy w module poświęconym certyfikatom. Wewnątrzzakladowa Kontrola Produkcji jest certfikowana i nadzorowana przez jednostki akredytowane m.in. Technicky a skusobny ustav stavebny w Bratyslawie.

Na część wyrobów, przedsiębiorstwo Leier Polska S.A. posiada również certyfikaty ukraińskie, które są dostępne poniżej.


Zakład Wola Rzędzińska

Zakład Sierakowice

Zakład Markowicze

Zakład Malbork

Systemy ścienne Leca keramzyt

Systemy ścienne betonowe

Systemy kominowe

Systemy stropowe

Nadproża

Systemy drogowe

Elementy małej architektury

Prefabrykaty wielkowymiarowe


* do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy.

Przedsiębiorstwo LEIER Polska S.A. wprowadza do obrotu produkowane przez siebie wyroby zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami. Obowiązujące Systemy Zakładowej Kontroli Produkcji we wchodzących w skład przedsiębiorstwa zakładach produkcyjnych, są certyfikowane i regularnie kontrolowane przez upoważnione jednostki nadrzędne.

Od dnia 01.07.2013 roku obowiązuje Rozporządzenie KE nr 305/2011 ustalające nowe zharmonizowane warunki wprowadzenia wyrobów budowlanych do obrotu. Rozporządzenie to zastępuje dotychczasową Dyrektywę nr 89/106/EWG.

Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011, Deklaracja Zgodności została zastąpiona Deklaracją Właściwości Użytkowych, a Certyfikat CPD został zastąpiony Certyfikatem CPR. Deklaracje i Certyfikaty wydane zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG nie są niezgodne z nowymi przepisami. Dokumenty te mogą być stosowane do wyczerpania w obrocie handlowym zapasów wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu według wcześniejszych przepisów. Zgodnie z nowymi przepisami wymagane są dodatkowe dokumenty i informacje: instrukcja obsługi (np. montażu i stosowania) oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa stosowania wyrobu.

Wszystkie wymagane dokumenty są dostępne na stronie internetowej w zakładce Certyfikaty i Deklaracje.

uaktualniono: sierpień 2015

Rozporządzenie RODO

Praca w Leier Polska S.A.

European Quality Certyficate® 2018

European Quality Certficate 2018

Fundacja Qualitas przyznała firmie LEIER Polska S.A. certyfikat "European Quality Certyficate® 2018"

Stypendium językowe
im. Michaela Leier

Stypendium językowe im. Michaela Leier

Dnia 06 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów językowych im. Michaela Leiera dla dziesięciu uczniów.

Jubileusz 30-lecia
LEIER w Polsce

Jubileusz 30-lecia LEIER w Polsce

W dniu 21 września 2018r. na zamku w Malborku odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia Leier w Polsce.

Film

Transport palet

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.