ZAWIADOMIENIE
z dnia 29.04.2014 r.
o zamiarze połączenia spółek Leier w Polsce i plan połączenia

 dokument w PDF » 

Pustaki
Thermopor® 25 P+W

Pustaki Thermopor® 25 P+W dostępne również w LEIER Markowicze.

Kampania społeczna "Dotykam=Wygrywam"

Firma LEIER została partnerem kampanii społecznej "Dotykam=Wygrywam"...

Produkt z Atestem

Firma Leier-Markowicze S.A. przystąpiła do programu "Produkt z Atestem"

Diamenty Forbesa 2013

Leier Markowicze S.A. została ujęta w gronie laureatów prestiżowego rankingu firm najszybciej zwiększających swoją wartość.

NOWOŚĆ !!!
Leier-Durisol

Asortyment firmy rozszerzyliśmy o panele akustyczne Leier-Durisol zapewniające skuteczną ochronę przed hałasem.

Zielona Marka

Nasza firma została wyróżniona certyfikatem Zielona Marka w kategorii Zielone Budownictwo.

Film

Film obrazuje różnice w zachowaniu palet na samochodzie, przy zapięciu pasami ładunku, oraz przy braku zabezpieczenia.

Witamy w module poświęconym certyfikatom. Wewnątrzzakladowa Kontrola Produkcji jest certfikowana i nadzorowana przez jednostki akredytowane m.in. Technicky a skusobny ustav stavebny w Bratyslawie.

Certyfikaty do pobrania w języku polskim w formacie PDF *) Rozmiar pliku
ELEMENTY MUROWE CERAMICZNE - LEIER POLSKA S.A. 622 KB
ELEMENTY MUROWE CERAMICZNE - LEIER MARKOWICZE S.A. 622 KB
PUSTAKI STROPOWE ACKERMANA - LEIER MARKOWICZE S.A. 310 KB
PŁYTY STROPOWE LEIER-PANEL 597 KB
NADPROŻE DO ROLET 77 KB
SYSTEMY KOMINOWE System kominowy Leier izolowany LEIER IZOLOWANY - LEIER POLSKA S.A. 738 KB
System kominowy Leier Turbo LEIER TURBO - LEIER POLSKA S.A.
System kominowy Leier izolowany LEIER IZOLOWANY - LEIER MARKOWICZE S.A. 742 KB
System kominowy Leier Turbo LEIER TURBO - LEIER MARKOWICZE S.A.

* do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy.

Certyfikaty do pobrania w języku ukraińskim w formacie PDF *) Rozmiar pliku
ELEMENTY MUROWE THERMOPOR® - LEIER MARKOWICZE S.A. 1296 KB
ELEMENTY MUROWE THERMOPOR® - LEIER POLSKA S.A. 1286 KB
ZAPRAWA MURARSKA THERMOPOR® 2172 KB
BELKA i PUSTAK STROPOWY CERAMBET 1815 KB
SYSTEMY KOMINOWE System kominowy Leier izolowany LEIER IZOLOWANY 1860 KB
System kominowy Leier Turbo LEIER TURBO
System kominowy Leier Turbo WENTYLACJA - LEIER POLSKA S.A. 1290 KB
System kominowy Leier Turbo WENTYLACJA - LEIER-MALBORK sp. z o.o. 1303 KB

* do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy.

Zasady według których przedsiębiorstwo LEIER Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej produkuje i dopuszcza do obrotu wyroby budowlane.

Wyroby budowlane produkowane przez firmę LEIER Polska S.A. są wprowadzane do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z 2004 roku) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Zgodność wyrobów jest potwierdzana zgodnie z obowiązującymi systemami oceny zgodności. Elementy murowe ceramiczne, systemy kominowe oraz płyty stropowe są produkowane w systemie oceny zgodności 2+ i zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym systemie, certyfikowana jest Zakładowa Kontrola Produkcji tych wyrobów.
Belki nadprożowe produkowane w systemie 3, zostały przebadane w jednostce posiadającej notyfikację w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo posiada następujące certyfikaty:

 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji elementów murowych ceramicznych
  produkowanych zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją EN 771-1,
  certyfikat nr 1301-CPD-0688
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji systemów kominowych produkowanych
  zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami EN 13063-1 (2 i 3),
  certyfikat nr 1301-CPD-0343
 • Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji płyt stropowych produkowanych
  zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją EN 13747, certyfikat nr 1301-CPD-0612
 • Raport ze wstępnych badań typu sprężonych bele nadprożowych produkowanych
  zgodnie ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną EN 845-2,
  raport nr s04/08/0135/1602/SP
 • Certyfikaty ukraińskie:
  UA1.021.0076748-14 na elementy murowe ceramiczne produkowane w zakładzie w Woli Rzędzińskiej
  UA1.021.0076956-14 na elementy murowe ceramiczne produkowane w zakładzie w Markowiczach
  UA1.021.0076959-14 na betonowe elementy wentylacji produkowane w zakładzie w Woli Rzędzińskiej
  UA1.021.0076945-14 na betonowe elementy wentylacji produkowane w zakładzie w Malborku
  UA1.021.0076749-14 na elementy stropowe ceramiczne produkowane w zakładzie w Woli Rzędzińskiej
  UA1.021.007925-14 na żelbetowe belki stropowe produkowane w zakładzie w Malborku
  UA1.021.0076755-14 na systemy kominowe
 • Dodatkowo, oferowana przez przedsiębiorstwo zaprawa murarska Thermopor
  (produkowana zgodnie ze specyfikacją zharmonizowaną EN 998-2) jest wytwarzana zgodnie z certyfikowanym systemem Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0010.

  uaktualniono: wrzesień 2014
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!