Materiały do pobrania

Certyfikaty

Deklaracje

Instrukcje, info. dot. bezpieczeństwa

Katalogi

Dla architektów (CAD, DWG itp)

Kalkulator

Wersje językowe: 

CertyfikatyZakład Wola Rzędzińska Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na elementy murowe ceramiczne nr 1301 - CPR - 0688
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na systemy kominowe nr 1301 - CPR - 0343
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na system kominowy LEIER STAL nr 1301 - CPR - 1482
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na betonowe obudowy zewnętrzne kominów nr 1301 - CPR - 0963
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na płyty stropowe typu LEIER PANEL, biegi schodowe nr 1301 - CPR - 0612
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na pustaki ceramiczne do systemów stropowych nr 1301 - CPR - 0780
Certyfikat zgodności (Ukraina) na elementy murowe ceramiczne THERMOPOR
Certyfikat zgodności (Ukraina) na elementy systemów kominowych LEIER I LEIER TURBO
Certyfikat zgodności (Ukraina) na elementy systemów wentylacyjnych LK

Zakład Malbork Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na płyty stropowe typu LEIER PANEL, ściany zespolone LEIER, biegi schodowe nr 1301 - CPR - 1054
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na systemy kominowe nr 1301 - CPR - 1056
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na system kominowy LEIER STAL nr 1301 - CPR - 1483
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na betonowe obudowy zewnętrzne kominów nr 1301 - CPR - 1057
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na belki i pustaki do pustakowo-belkowych systemów stropowych 1301 - CPR - 1055
Certyfikat zgodności na prefabrykaty betonowe (Szwecja) nr 2207
Certyfikat zgodności (Ukraina) na elementy systemów wentylacyjnych LK
Certyfikat zgodności na siatki zbrojeniowe

Zakład Sierakowice Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na elementy murowe ceramiczne nr 1301 - CPR - 1248
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na systemy kominowe nr 1301 - CPR - 1381
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na system kominowy LEIER STAL nr 1301 - CPR - 1485
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na betonowe obudowy zewnętrzne kominów nr 1301 - CPR - 1899

Zakład Markowicze Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na elementy murowe ceramiczne nr 1301 - CPR - 1053
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na systemy kominowe nr 1301 - CPR - 1050
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji na system kominowy LEIER STAL nr 1301 - CPR - 1484
Certyfikat zgodności (Ukraina) na elementy murowe ceramiczne THERMOPOR
Certyfikat zgodności (Ukraina) na elementy systemów kominowych LEIER I LEIER TURBO

Deklaracje właściwości użytkowych (DWU)Ceramika ścienna
Ceramika stropowa
Zakład Wola Rzędzinska
Systemy kominowe
Nadproża
Zakład Wola Rzędzińska
Zakład Wola Rzędzińska
Zakład Wola Rzędzińska
Prefabrykaty wielkowymiarowe
Deklaracje właściwości użytkowych archiwalne
Deklaracje archiwalne wysyłamu na żądanie po podaniu danych kontaktowych, po zalogowaniu się i podaniu numeru deklaracji właściwości uzytkowych

Instrukcje, info. dot. bezpieczeństwa

Ściany z wyrobów betonowych
Płyty drogowe LEIER
Kostka brukowa
Płyty chodnikowe
Krawężniki i obrzeża

Kalkulator siatki zbrojeniowej

PARAMETRY TECHNICZNE:
Wielkość siatki (dł. x szer.): 1,00 x 0,50 m
Rozmiar oczek (wzd. x pop.): 5 x 5 cm
Występ wzdłużny: 5 cm
Występ poprzeczny: 5 cm
Ilość prętów wzdłużnych na jedną siatkę: 9 szt. (∅6)
Ilość prętów poprzecznych na jedną siatkę: 19 szt. (∅6)
Ciężar 1 siatki 4,11 kg
Ciężar wszystkich siatek 4,11 kg

* do przeglądania plików wymagany jest program Adobe Reader 5.0 lub wyższy.

Przedsiębiorstwo LEIER Polska S.A. wprowadza do obrotu produkowane przez siebie wyroby budowlane zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami i normami. Wdrożone w zakładach produkcyjnych systemy zakładowej kontroli produkcji, są certyfikowane i nadzorowane przez upoważnione jednostki nadrzędne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku wszystkie wyroby budowlane przed wprowadzeniem na rynek podlegają ocenie zgodności w zakresie i metodami określonymi w Rozporządzeniu.

Parametry użytkowe wyrobów budowlanych podane są w deklaracjach właściwości użytkowych.

uaktualniono: grudzień 2020

Enter your keyword